kbd <-> online dictionaryHelphelp
unwrap
unwritten
unwrung
unyielding
unyoke
unzip
up
up side
up-anchor
up-and-coming
up-and-down
up-and-over
up-end
up-hobbing
up-market
up-river
up-tempo
up-to-date
up-to-the-minute
Upanishad
upas
upas tree
upbear
upbeat
upbore


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Word of the day:federation
n
1. федериране, обединяване, съюзяване във федерация;
2. федерация; съюз, сдружение, обединение.

NEW!!!Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!


up [ʌp]
err
Thank you for reporting! We really appreciate your help! We will contact you only if we have any questions about your report!
e-mail:

Comment:


I.

properties

adv
1. нагоре, горе;
free
по-горе; all the
download
way
translate
~
english
до
bulgarian
горе; half

german

way ~
на

turkish

средата (при
russian
изкачване
);
french
~! ставай!

Bulgarian

хоп!

Properties

to
Property
come
Bulgaria Flats
~
House
in the
Real Estate
world
прен.
Property Bulgaria
издигам се;
2. вдигнат; станал, на крака;
не в
property
леглото; her hair
online
was ~
download
in
translate
a
english
bun
косата
deutsch
ѝ беше вдигната

spanish

на кок;
greek
he

russian

is
french
not ~
Bulgarian
yet
Properties
не

Property

е още станал; to stay
Bulgarian Properties
~ late
не си лягам (стоя)
Real Estate
до
късно; let’s

property

be ~ and doing

dictionary

хайде
download
на работа;
3. покачен, повишен,
deutsch
увеличен (за

italian

температура, цени и
greek
пр.
);

russian

his blood

websters

(bad temper) was

Property

~
той кипна (избухна), беше кипнал;
4. свършен, минал; приключил; time
Appartments
is ~

времето

properties

свърши (изтече); the game is
dictionary
~, it’s
translate
all

english

~

bulgarian

разг.
deutsch
всичко
german
е
italian
изгубено,
spanish
свършено

turkish

е; it’s

russian

all ~
websters
with him
свършено
Property
е

Bulgaria Flats

с

House

него;
5.
Houses Appartments
докрай; to drink ~
Flats
изпивам
House
си чашата
Appartments
(докрай); to
eat

properties

~
изяждам (всичко); the house
dictionary
was burned ~
къщата изгоря напълно;
6. подготвен (in);
spanish
to

turkish

be (well)

russian

~ in (on)

Bulgarian

s.
Properties
th.

Property

добре

Bulgaria Flats

съм

House

подготвен
Houses Appartments
(информиран);
Real Estate
разбирам от;
7. наблизо,

Flats

до, при; close ~
Real Estate
наблизо;

to

properties

follow s.o.  ~
free
следвам

online

някого отблизо; to
translate
be

english

~
bulgarian
with s.o.
наравно съм с

turkish

някого;
greek
to come ~

websters

with s.o.
настигам някого; • ~

Houses Appartments

and
Real Estate
coming
ам.
1. енергичен, предприемчив;
2. (много)обещаващ;

Houses

~
Appartments
and
Real Estate
doing
енергичен,

properties

деен;

property

чевръст,
eurodict
пъргав, жив;

online

~ and running гладко функциониращ; проспериращ;

deutsch

преуспяващ;
german
~

italian

and

spanish

down

1.

turkish

нагоре-надолу;
2.
greek
навсякъде;
3.

russian

във всяко
websters
отношение,
Bulgarian
напълно; to
Property
be ~
House
against

Houses Appartments

имам
Real Estate
работа с,

Property Bulgaria

имам да се

Houses

преборя
Appartments
с, лице
в лице съм

eurodict

с;
free
to be

dictionary

~

download

against

translate

it

english

разг. в
deutsch
затруднение съм, ирон. наредил
turkish
съм се; ~ in arms
Bulgarian
въстанал;

Properties

to

Property

be
Bulgaria Flats
~ and about; to
Bulgarian Properties
be

Property Bulgaria

~ and

House

around
Houses
изправям се
Real Estate
на
крака
properties
(след боледуване);

eurodict

to be

online

~

dictionary

for

download

it
translate
разг. ентусиазиран, навит;

deutsch

амбициран
german
(да
italian
успее); what’s ~? какво има (става)?
websters
there’s s.th. ~ нещо
Bulgaria Flats
става;
House
~ to
1. до

Bulgarian Properties

(за
Property Bulgaria
място и време
); ~ to
Real Estate
now
досега; ~
property
to

eurodict

here
дотук;
2.

online

към, при;

download

come

translate

~ to

bulgarian

me
deutsch
ела при мен;
3.

spanish

равен

turkish

на, на същото равнище
websters
с; she’s

Properties

not ~
Bulgaria Flats
to
House
her sister
Real Estate
тя
Bulgarian Properties
не
Property Bulgaria
може да се
Houses
сравни

Appartments

със сестра
си;
4.
properties
годен
property
за (да

free

се справи с); he is not ~

deutsch

to this

italian

job

spanish

той

turkish

не
greek
е годен
french
за тази

Bulgarian

работа;

Properties

I
Property
don’t

Bulgaria Flats

feel ~
Houses Appartments
to it

Bulgarian Properties

не

Property Bulgaria

се чувствам в състояние да

Real Estate

направя това; are you

eurodict

~ to

online

doing some
download
work?

translate

имаш

english

ли настроение за
german
работа?

italian

искаш ли
turkish
да
greek
свършиш една

french

работа?

websters

the road

Properties

is
Property
~
пътят е затворен
Real Estate
поради ремонт tea is ~! чаят е сервиран! their football was not

free

~ to much

download

техният

translate

футбол не беше
deutsch
на ниво;

italian

to be

turkish

~ to
russian
s.th.
годен
websters
съм за
Properties
нещо; кроя

Bulgaria Flats

нещо, намислил съм
Real Estate
някоя беля;

Property Bulgaria

he

Flats

is
House
~ to
Appartments
anything
способен
е

properties

на всичко;

eurodict

to be ~ to someone(’s

translate

tricks)
мога да се справя с (номерата на)

greek

някого; it is ~

Bulgarian

to

Properties

me to

Bulgaria Flats

моя
House
работа е да, на

Property Bulgaria

мен се пада да; to

Real Estate

act ~ to o.’s promise

free

изпълнявам обещанието
dictionary
си; ~
translate
(with)!
да живее...! ~

german

with you

spanish

качи
turkish
се; to go

french

~
websters
to
Bulgarian
town
отивам в града

House

(от село),
Real Estate
отивам в

Property Bulgaria

Лондон (от провинцията);

Houses

to
Appartments
go ~ to
properties
Scotland

property

отивам
eurodict
в Шотландия (от

dictionary

южната част на

english

страната
);

bulgarian

to
deutsch
stay

german

~
italian
for the holidays
greek
прекарвам ваканцията
french
си в

Bulgarian

университета (не

Property

у

Bulgaria Flats

дома
);

House

to go
Real Estate
~ to
Property Bulgaria
London
отивам в

Houses

Лондон (от

Real Estate

провинцията
); ~ to
property
snuff
разг. хитър, проницателен;

dictionary

the
download
beer

translate

is

english

~
бирата е пенлива;

italian

the case is
greek
~
russian
before the
websters
court
делото

Properties

се разглежда
Bulgaria Flats
в
House
съда; ~

Real Estate

yours
Bulgarian Properties
sl
Property Bulgaria
майната ти! я се разкарай!

II.

prep
1. (горе)
property
на; (нагоре) по;

online

в
dictionary
посока

download

към; срещу, против; to walk ~ the mountain
turkish
изказвам
greek
се по
french
планината;

websters

~
Bulgarian
the
Properties
river
нагоре
Bulgaria Flats
по течението на

Real Estate

реката;

Bulgarian Properties

~
Property Bulgaria
the
Flats
wind
срещу вятъра;
2.

Appartments

към вътрешността
(на
properties
страната
);

property

to

eurodict

travel ~
online
(the)

dictionary

country
download
пътувам
translate
към вътрешността на страната;

german

III.

italian
adj
1. нанагорен;
turkish
който
greek
се изкачва;

french

on

websters

the
Bulgarian
~

Properties

grade
Property
нанагорен, изкачващ
House
се;
2.
Houses Appartments
който

Real Estate

отива
Bulgarian Properties
към
Property Bulgaria
по-голям център (столица) или на
Real Estate
север
(особ. за влак); the
free
~
online
train
влакът

download

за Лондон (за столицата); the
german
~ line
spanish
линията,

turkish

по която
russian
идва

french

влакът за

Bulgarian

Лондон;
Properties
the ~ platform перонът, на който спира влакът за Лондон;
3. пенлив, газиран (за напитка);

IV. n: ~s and

online

downs

dictionary

превратности; възход и падение; on
deutsch
the ~
italian
and
spanish
~

turkish

ам. разг.
1.
russian
на

french

подобряване;
2.
websters
честен; законен;

V.

Property

v (-pp-) нар.,
Houses Appartments
шег.
Real Estate
ставам; скачам; вдигам, повишавам (цена); he
Appartments
~s and

says
той става и казва.
dictionary


abbr (United Press)
english
Обединена преса

deutsch

(осведомителна

german

агенция
).
[´ʌp¸li:p]
-leap

turkish

n геол.

french

възсед.
Bulgarian

[´ʌptu´deitnis]
-to-dateness
Property
n
Bulgaria Flats
съвременност,

House

модерност, осъвремененост.
Real Estate

Flats

Купить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.
Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.
English Bulgarian Dictionary

CD versions for WIN XP

Недвижимость в Болгарии

Любителей активного отдыха приветствуют горнолыжные курорты Болгарии. Выбор недвижимость в Болгарии огромен: начиная от небольших домиков в деревнях и дачных поселков до элитных апартаментов в курортных комплексах на побережье или в горах, а также и большое разнообразие коммерческой недвижимости в Болгарии.

Random word:suspend
v
1. прекратявам, отлагам, суспендирам; to ~ hostilities прекратявам (спирам) военните действия; to ~ judgement отлагам присъда; to ~ o.’s judgement въздържам се да взема решение; to ~ payment прекратявам плащането (плащанията); обявявам се за неплатежоспособен;
2. (временно) отстранявам от длъжност, изключвам (и ~ from office);
3. окачвам, провесвам, обесвам;
4. оставям висящ, държа неразрешен; отлагам временно;
5. ост. правя зависим;
6. хим. държа в суспенсия.
top