kbd <-> online dictionaryHelphelp
smarten
smartish
smartness
smarts
smartweed
smarty
smash
smash-up
smashed
smasher
smashing
smatter
smatterer
smattering
smatteringly
smaze
smear
smeariness
smeary
smectite
smeddum
smegma
smell
smelliness
smelling-bottle


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Word of the day:order

I. n
1. ред, редица; порядък; последователност; ~ of business, ~ of the day дневен ред; ~! ~! моля ред! пазете тишина! breach of ~ нарушение на регламента (реда); point of ~ процедурен въпрос (който се отнася до работата на дадено събрание); to rise to a point of ~ вземам думата по процедурен въпрос; sessional ~ правило, валидно само за дадена сесия; to call to ~ призовавам към ред; ам. откривам (събранието, заседанието); to reduce to ~ усмирявам (деца); social ~ обществен строй; the old ~ of things старият строй; apple-pie ~ прен. идеален (абсолютен) ред;
2. изправност, ред, порядък; out of ~ 1) повреден, неизправен; 2) не в ред, в безпорядък; 3) в нарушение на процедурните правила; in running (working) ~ в изправност; готов за пускане в действие;
3. заповед, нареждане, предписание; ~ of the day воен. заповед по частта; under the ~s of под командването (разпореждането) на; O. in Council кралски указ, издаден по препоръка на тайния съвет, който не се нуждае от санкцията на парламента; to be under ~s воен. имам заповед; give ~s разпореждам се, командвам; to take ~s from подчинявам се на, на заповедите съм на, изпълнявам заповедите на; cheque to a person’s ~ чек на заповедта на някого; to get o.’s marching ~s натирват ме, изпъден съм, показват ми пътя (вратата);
4. поръчка; made to ~ (направен) по поръчка; on ~ поръчан (но още недоставен); short ~ ам. аламинут; in short ~ ам. бързо, на бърза ръка; веднага; large (tall) ~ разг. трудна задача (работа); “дебела работа”; pilot ~ експериментална партида; it is the ~ of the day прен. модерно е; to place an ~ with поръчвам на, правя поръчка на;
5. духовен сан; to take holy ~s бивам ръкоположен, приемам духовен сан; to be in ~s духовно лице съм; to confer ~s on ръкополагам, посвещавам в духовен сан;
6. ранг, класа; съсловие; of the first ~ първокласен, първоразреден;
7. воен. строй; close ~ сгъстен строй; extended ~ разпръснат (разсипан) строй; боен ред; marching ~ 1) походен ред (строй); 2) походна униформа; parade ~ 1) параден строй; 2) парадна униформа;
8. род, сорт, вид, порядък;
9. зоол., бот. подклас; разред;
10. отличие, орден;
11. архит. ред, стил; classic ~s класическите (гръцки и римски) стилове;
12. орден (рицарски, религиозен);
13. запис; ордер; postal (money) ~ пощенски запис (превод);
14. разрешение; пропуск;
15. мат. степен; порядък; ред; • in ~ that (to) за да; in ~ ам. възможно, вероятно;

II. v
1. заповядвам на, нареждам на, заръчвам на, давам заповед на; to ~ about разкарвам, разтакавам; to ~ in (out) заповядвам да влезе (излезе); to be ~ed abroad имам заповед да замина за странство;
2. поръчвам, правя поръчка за;
3. предписвам, определям (лекарство и под.);
4. поставям в ред, нареждам, редя, подреждам; • ~ arms! воен. пушки долу!

NEW!!!Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!


smash [smæʃ]
err
Thank you for reporting! We really appreciate your help! We will contact you only if we have any questions about your report!
e-mail:

Comment:


I.

properties

v
1. смачквам, смазвам, сгазвам, унищожавам,

dictionary

съсипвам;
2.

download

счупвам,

translate

раздробявам;

english

троша, разтрошвам,

deutsch

разбивам; to
italian
~
spanish
in
вмъквам се насила;
french
a

websters

~-and-grab robbery
грабеж на стоки от

Houses Appartments

витрина (след счупване);
Property Bulgaria
to ~

House

in

Houses

a door

Real Estate

насилвам врата;
3. сблъсквам се (into);
4.

free

банкрутирам, фалирам;
5.
dictionary
разг.

download

удрям

translate

с все сила; to

german

~ s.o.’s

spanish

face in
разг.

russian

натупвам
french
някого, хвърлям як тупаник;

Property

~ing
Bulgaria Flats
blow
съкрушителен удар;
6. sl фалшифицирам (пари);
7. сп. забивам
Houses
(топка);
8. съкрушавам;

II. n
1. счупване, сблъскване; катастрофа; a

online
~-up
dictionary
челен

download

удар при
english
катастрофа;
2. трясък;
3. фалит, банкрут;
4. съкрушителен

spanish

удар;
5. сп. забиване,
russian
смеш; • to

Bulgarian

knock to ~

Bulgaria Flats

разбивам

House

на

Houses Appartments

парчета, правя
Bulgarian Properties
на сол,

Flats

на
House
пух

Houses

и

Appartments

прах;

Real Estate

a
~ hit

property

прен.

eurodict

голям
free
удар;

III.

dictionary

adv
download
на
translate
пух и прах, на

german

парчета,
italian
на сол; to

greek

go ~

french

разстройвам се; разорявам

Properties

се;
Property
обявявам

Bulgaria Flats

фалит;
House
to

Houses Appartments

go ~
Bulgarian Properties
into
Property Bulgaria
сблъсквам се
House
силно в.

Appartments

Real Estate

properties
Купить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.
Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.
English Bulgarian Dictionary

CD versions for WIN XP

Недвижимость в Болгарии

Любителей активного отдыха приветствуют горнолыжные курорты Болгарии. Выбор недвижимость в Болгарии огромен: начиная от небольших домиков в деревнях и дачных поселков до элитных апартаментов в курортных комплексах на побережье или в горах, а также и большое разнообразие коммерческой недвижимости в Болгарии.

Random word:stayer
n
1. човек (нещо), който остава;
2. упорит (издръжлив) човек.
top