kbd <-> online dictionaryHelphelp
moussaka
mousse
mousseline
moustache
moustachioed
mousy
mouth
mouth organ
mouth-filling
mouthbreeder
mouther
mouthful
mouthpiece
mouthwash
mouthwatering
mouthy
movability
movable
movableness
move
move about
move along
move away
move back
move down


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Word of the day:order

I. n
1. ред, редица; порядък; последователност; ~ of business, ~ of the day дневен ред; ~! ~! моля ред! пазете тишина! breach of ~ нарушение на регламента (реда); point of ~ процедурен въпрос (който се отнася до работата на дадено събрание); to rise to a point of ~ вземам думата по процедурен въпрос; sessional ~ правило, валидно само за дадена сесия; to call to ~ призовавам към ред; ам. откривам (събранието, заседанието); to reduce to ~ усмирявам (деца); social ~ обществен строй; the old ~ of things старият строй; apple-pie ~ прен. идеален (абсолютен) ред;
2. изправност, ред, порядък; out of ~ 1) повреден, неизправен; 2) не в ред, в безпорядък; 3) в нарушение на процедурните правила; in running (working) ~ в изправност; готов за пускане в действие;
3. заповед, нареждане, предписание; ~ of the day воен. заповед по частта; under the ~s of под командването (разпореждането) на; O. in Council кралски указ, издаден по препоръка на тайния съвет, който не се нуждае от санкцията на парламента; to be under ~s воен. имам заповед; give ~s разпореждам се, командвам; to take ~s from подчинявам се на, на заповедите съм на, изпълнявам заповедите на; cheque to a person’s ~ чек на заповедта на някого; to get o.’s marching ~s натирват ме, изпъден съм, показват ми пътя (вратата);
4. поръчка; made to ~ (направен) по поръчка; on ~ поръчан (но още недоставен); short ~ ам. аламинут; in short ~ ам. бързо, на бърза ръка; веднага; large (tall) ~ разг. трудна задача (работа); “дебела работа”; pilot ~ експериментална партида; it is the ~ of the day прен. модерно е; to place an ~ with поръчвам на, правя поръчка на;
5. духовен сан; to take holy ~s бивам ръкоположен, приемам духовен сан; to be in ~s духовно лице съм; to confer ~s on ръкополагам, посвещавам в духовен сан;
6. ранг, класа; съсловие; of the first ~ първокласен, първоразреден;
7. воен. строй; close ~ сгъстен строй; extended ~ разпръснат (разсипан) строй; боен ред; marching ~ 1) походен ред (строй); 2) походна униформа; parade ~ 1) параден строй; 2) парадна униформа;
8. род, сорт, вид, порядък;
9. зоол., бот. подклас; разред;
10. отличие, орден;
11. архит. ред, стил; classic ~s класическите (гръцки и римски) стилове;
12. орден (рицарски, религиозен);
13. запис; ордер; postal (money) ~ пощенски запис (превод);
14. разрешение; пропуск;
15. мат. степен; порядък; ред; • in ~ that (to) за да; in ~ ам. възможно, вероятно;

II. v
1. заповядвам на, нареждам на, заръчвам на, давам заповед на; to ~ about разкарвам, разтакавам; to ~ in (out) заповядвам да влезе (излезе); to be ~ed abroad имам заповед да замина за странство;
2. поръчвам, правя поръчка за;
3. предписвам, определям (лекарство и под.);
4. поставям в ред, нареждам, редя, подреждам; • ~ arms! воен. пушки долу!

NEW!!!Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!


mouth [mauθ]
err
Thank you for reporting! We really appreciate your help! We will contact you only if we have any questions about your report!
e-mail:

Comment:


I.

properties

n (pl mouths) 1. уста;

dictionary

by

download

~

translate

(by

english

word of

deutsch

~)
устно;
italian
from
spanish
~ to ~
от
french
уста

websters

на уста; to foam (froth) at

Houses Appartments

the ~
1)
Property Bulgaria
побеснявам, разгневявам

House

се;

Houses

2) много

Real Estate

се вълнувам, ентусиазиран съм, “пеня

free

се”; (straight)
dictionary
from

download

the

translate

horse’s ~
прен. от

german

първоизточника, от

spanish

надежден източник; to

russian

give
french
~ to o.’s thoughts

Property

мисля
Bulgaria Flats
на глас, изразявам гласно мислите си; to give
Houses
it ~
говоря красиво (въодушевено); to make s.o.’s
online
~
dictionary
water

download

правя да
english
текат някому лигите (и прен.);

spanish

to open o.’s
russian
~ too wide

Bulgarian

правя си устата;

Bulgaria Flats

искам

House

много

Houses Appartments

висока цена;
Bulgarian Properties
down in

Flats

the
House
~

Houses

клюмнал,

Appartments

омърлушен;

Real Estate

to
laugh on

property

the

eurodict

wrong
free
side of

dictionary

o.’s
download
~
translate
плача; to make a

german

poor
italian
~
правя се

greek

на беден;

french

all ~ and

Properties

(no)
Property
trousers

Bulgaria Flats

празни
House
думи

Houses Appartments

без дела;
Bulgarian Properties
to
Property Bulgaria
flap o.’s
House
~
sl

Appartments

плещя,

Real Estate

плямпам;
to
properties
give
property
~
eurodict
лаввам (за ловджийско
dictionary
куче
); to

translate

put
english
words
bulgarian
into

deutsch

s.b.’s
german
~
приписвам нещо
turkish
на някого;
russian
to

french

shoot

websters

o.’s ~

Properties

off
1)
Bulgaria Flats
изхвърлям се,
Houses Appartments
перча

Real Estate

се,
Bulgarian Properties
бия се
Flats
в

House

гърдите; 2) дрънкам наляво и надясно,

property

разплямпвам се

free

(за нещо
dictionary
тайно
);

download

to
translate
speak (talk)
bulgarian
out of both sides
spanish
of o.’s ~
въртя
french
се като фурнаджийска лопата; говоря

Bulgaria Flats

според

House

както ми

Real Estate

изнася;
Bulgarian Properties
to run off at
Houses
the

Appartments

~
дрънкам празни

properties

приказки,

property

плещя (глупости);
2.

free

обикн. pl
dictionary
“гърла”; so many
english
~s

bulgarian

to feed
толкова гърла
spanish
да

turkish

храня;
3.:
greek
the horse has a good
Properties
(bad) ~
конят понася добре (зле) юздата;
4.

Property Bulgaria

гърло,

Flats

отвор

House

(на бутилка и

Real Estate

пр.
); изход, излаз;

property

устие,

eurodict

дуло;
5.
free
гримаса;
online
to

dictionary

make ~s

translate

at
english
(to

bulgarian

make

deutsch

a wry ~)
кривя
turkish
се,

greek

гримаснича;
6.
russian
sl
french
нахалство,

websters

наглост, безсрамие,

Properties

безочие;
Property

II.

Bulgaria Flats

v
1.
House
говоря

Houses Appartments

емоционално,

Real Estate

с гримаси; to ~
House
(out) o.’s
Appartments
words
Real Estate
( to ~

property

it out)

free

предавам

online

(говоря)

dictionary

с
download
маниер

translate

на
english
оратор;
2. ям;
deutsch
дъвча;
german
докосвам
italian
с

spanish

устни,

turkish

вкусвам;

greek

лизвам;
3.
russian
притискам

french

с
websters
устни;
4.
Bulgarian
гримаснича;
5.
Properties
обяздвам
Property
(кон);
6. вливам

House

се (into).
Bulgarian Properties

Property Bulgaria
Купить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.
Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.
English Bulgarian Dictionary

CD versions for WIN XP

Недвижимость в Болгарии

Любителей активного отдыха приветствуют горнолыжные курорты Болгарии. Выбор недвижимость в Болгарии огромен: начиная от небольших домиков в деревнях и дачных поселков до элитных апартаментов в курортных комплексах на побережье или в горах, а также и большое разнообразие коммерческой недвижимости в Болгарии.

Random word:primiparity
n първо раждане.
top