kbd <-> online dictionaryHelphelp
knotter
knottiness
knotting
knotty
knotwork
knout
know
know about
know of
know-all
know-how
know-it-all
know-nothing
knowable
knowing
knowingly
knowledge
knowledge-based
knowledgeable
knowledgebase
known
KNP
knuckle
knuckle buster
knuckle head


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Word of the day:order

I. n
1. ред, редица; порядък; последователност; ~ of business, ~ of the day дневен ред; ~! ~! моля ред! пазете тишина! breach of ~ нарушение на регламента (реда); point of ~ процедурен въпрос (който се отнася до работата на дадено събрание); to rise to a point of ~ вземам думата по процедурен въпрос; sessional ~ правило, валидно само за дадена сесия; to call to ~ призовавам към ред; ам. откривам (събранието, заседанието); to reduce to ~ усмирявам (деца); social ~ обществен строй; the old ~ of things старият строй; apple-pie ~ прен. идеален (абсолютен) ред;
2. изправност, ред, порядък; out of ~ 1) повреден, неизправен; 2) не в ред, в безпорядък; 3) в нарушение на процедурните правила; in running (working) ~ в изправност; готов за пускане в действие;
3. заповед, нареждане, предписание; ~ of the day воен. заповед по частта; under the ~s of под командването (разпореждането) на; O. in Council кралски указ, издаден по препоръка на тайния съвет, който не се нуждае от санкцията на парламента; to be under ~s воен. имам заповед; give ~s разпореждам се, командвам; to take ~s from подчинявам се на, на заповедите съм на, изпълнявам заповедите на; cheque to a person’s ~ чек на заповедта на някого; to get o.’s marching ~s натирват ме, изпъден съм, показват ми пътя (вратата);
4. поръчка; made to ~ (направен) по поръчка; on ~ поръчан (но още недоставен); short ~ ам. аламинут; in short ~ ам. бързо, на бърза ръка; веднага; large (tall) ~ разг. трудна задача (работа); “дебела работа”; pilot ~ експериментална партида; it is the ~ of the day прен. модерно е; to place an ~ with поръчвам на, правя поръчка на;
5. духовен сан; to take holy ~s бивам ръкоположен, приемам духовен сан; to be in ~s духовно лице съм; to confer ~s on ръкополагам, посвещавам в духовен сан;
6. ранг, класа; съсловие; of the first ~ първокласен, първоразреден;
7. воен. строй; close ~ сгъстен строй; extended ~ разпръснат (разсипан) строй; боен ред; marching ~ 1) походен ред (строй); 2) походна униформа; parade ~ 1) параден строй; 2) парадна униформа;
8. род, сорт, вид, порядък;
9. зоол., бот. подклас; разред;
10. отличие, орден;
11. архит. ред, стил; classic ~s класическите (гръцки и римски) стилове;
12. орден (рицарски, религиозен);
13. запис; ордер; postal (money) ~ пощенски запис (превод);
14. разрешение; пропуск;
15. мат. степен; порядък; ред; • in ~ that (to) за да; in ~ ам. възможно, вероятно;

II. v
1. заповядвам на, нареждам на, заръчвам на, давам заповед на; to ~ about разкарвам, разтакавам; to ~ in (out) заповядвам да влезе (излезе); to be ~ed abroad имам заповед да замина за странство;
2. поръчвам, правя поръчка за;
3. предписвам, определям (лекарство и под.);
4. поставям в ред, нареждам, редя, подреждам; • ~ arms! воен. пушки долу!

NEW!!!Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!


know [nou]
err
Thank you for reporting! We really appreciate your help! We will contact you only if we have any questions about your report!
e-mail:

Comment:


v

properties

(knew [nju:], known [noun])
1. зная,

dictionary

познавам,

download

запознат

translate

съм

english

с, осведомен

deutsch

съм върху,
italian
разбирам
spanish
от; to ~ by
french
name

websters

(sight)
зная по име (вид); to

Houses Appartments

~ what’s what
Property Bulgaria
зная, в

House

течение

Houses

съм, посветен

Real Estate

съм; to be ~n as

free

(to be)
dictionary
известен

download

съм

translate

като; as far as

german

I ~,

spanish

for all I

russian

~
french
доколкото зная; had I

Property

~n
Bulgaria Flats
да (ако) знаех; how do I ~? отде
Houses
да зная? to get (come) to ~ запознавам
online
се
dictionary
с,

download

опознавам; научавам
english
се; to let s.o. ~

spanish

съобщавам, известявам някому,
russian
уведомявам (of);
2. зная

Bulgarian

от опит, зная

Bulgaria Flats

какво

House

е;

Houses Appartments

to ~
Bulgarian Properties
misery
зная

Flats

какво
House
е

Houses

мизерия;

Appartments

I

Real Estate

have
~n it

property

(to)

eurodict

happen
free
това е

dictionary

нещо,
download
което
translate
съм виждал да става;
3.

german

познавам,
italian
разпознавам, различавам; to

greek

~ by

french

познавам по; to

Properties

~
Property
good

Bulgaria Flats

from
House
evil

Houses Appartments

различавам доброто
Bulgarian Properties
от
Property Bulgaria
злото; he
House
~s a

Appartments

good

Real Estate

thing
when
properties
he
property
sees
eurodict
it
той разбира
dictionary
от хубаво;
4.

translate

зная,
english
умея,
bulgarian
мога;

deutsch

to
german
~ how to
turkish
read
зная
russian
да

french

чета;

websters

all one

Properties

~s
докъдето
Bulgaria Flats
може, с
Houses Appartments
всички

Real Estate

сили;
Bulgarian Properties
he doesn’t
Flats
~

House

A from B
той е кръгла

property

нула (пълен

free

глупак);
5. посещавам,
dictionary
спохождам,

download

навестявам;
translate
имам работа;
bulgarian
they live next door
spanish
but we don’t ~
french
them
те са ни съседи,

Bulgaria Flats

но

House

не общуваме

Real Estate

с
Bulgarian Properties
тях; he is not
Houses
a

Appartments

man to ~

properties

не

property

е човек,

free

с когото
dictionary
да имаш работа;
english
не

bulgarian

е цвете за мирисане;
6.
spanish
ост.

turkish

познавам;
greek
имам полови сношения с; •
Properties
not to ~ whether one is coming

Property Bulgaria

or

Flats

going

House

объркан съм; to

Real Estate

~ s.th. backwards

property

(inside

eurodict

out)
free
познавам
online
нещо

dictionary

като дланта

translate

си
english
(перфектно);

bulgarian

to

deutsch

~ how many beans
turkish
make

greek

five
russian
(black
french
from

websters

white, a

Properties

hawk
Property
from

Bulgaria Flats

a
House
handsaw,

Houses Appartments

chalk

Real Estate

from cheese, o.’s way
House
about, what’s
Appartments
what)
Real Estate
разбирам и аз

property

от нещо,

free

и

online

аз

dictionary

поназнайвам,
download
не

translate

съм
english
съвсем загубен;
deutsch
that’s
german
all
italian
you

spanish

~
!

turkish

ирон.

greek

много
russian
(ги)

french

разбираш
websters
ти!
Bulgarian
I
Properties
~
Property
better (than

House

that)
зная, че
Bulgarian Properties
не
Property Bulgaria
е така, не
Houses
съм
Appartments
толкова глупав;
разправяй ги другиму; to
free
~

online

better
dictionary
than to...

translate

не съм
bulgarian
толкова глупав, че

italian

да...; to ~ o.’s onions
french
зная си
Bulgarian
(разбирам си от) работата;

House

to

Houses Appartments

~ o.’s own mind
зная

House

какво
Houses
искам; имам
Real Estate
твърдо мнение; to ~ the time

online

of day
download
(a

translate

thing
english
or
bulgarian
two)
зная къде

italian

зимуват раците; to ~
russian
what one
websters
is about
Properties
зная какво

Bulgaria Flats

правя (искам), действам разумно;
Bulgarian Properties
before
Property Bulgaria
you

Flats

~
House
where you
Appartments
are

Real Estate

веднага, докато разбереш

property

какво
eurodict
става, докато се усетиш;
download
God (goodness, Lord,

bulgarian

the Lord)

german

~s!
кой
spanish
знае!
turkish
Бог
greek
знае! well,

french

I
websters
don’t
Bulgarian
~
! я

Property

виж
Bulgaria Flats
ти! какво нещо!

Real Estate

(възклицание,

Bulgarian Properties

изразяващо

Property Bulgaria

учудване
); what

House

do
Houses
you

Appartments

~
Real Estate
(about

that)?
разг. какво

eurodict

ще
free
кажеш
online
за това? представяш ли си?
bulgarian
not if I ~

spanish

it
! за нищо
russian
на
french
света!
websters
not to

Properties

~ one is
House
born
разг.

Real Estate

широко

Bulgarian Properties

ми е
Flats
около

House

врата,

Houses

всичко ми

Real Estate

е
на

properties

тепсия;

property

to be in

online

the
dictionary
~

download

разг.

translate

осведомен съм,

bulgarian

запознат съм,
german
в
italian
течение съм
turkish
на,

greek

разполагам

russian

с поверителна информация;

Properties

Property
Купить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.
Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.
English Bulgarian Dictionary

CD versions for WIN XP

Недвижимость в Болгарии

Любителей активного отдыха приветствуют горнолыжные курорты Болгарии. Выбор недвижимость в Болгарии огромен: начиная от небольших домиков в деревнях и дачных поселков до элитных апартаментов в курортных комплексах на побережье или в горах, а также и большое разнообразие коммерческой недвижимости в Болгарии.

Random word:resweat
n повторно ферментиране (на тютюн).
top