kbd <-> online dictionaryHelphelp
knotter
knottiness
knotting
knotty
knotwork
knout
know
know about
know of
know-all
know-how
know-it-all
know-nothing
knowable
knowing
knowingly
knowledge
knowledge-based
knowledgeable
knowledgebase
known
KNP
knuckle
knuckle buster
knuckle head


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Word of the day:polar
adj
1. полярен; ~ lights северно сияние; ~ beaver sl белобрад човек; ~ cap полярна шапка, бял участък, покриващ полюсите на планетата Марс; ~ bear бяла мечка;
2. (дву)полюсен;
3. диаметрално противоположен; противоположен, противодействащ;
4. пътеводен.

NEW!!!Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!


know [nou]
err
Thank you for reporting! We really appreciate your help! We will contact you only if we have any questions about your report!
e-mail:

Comment:


v
properties
(knew [nju:], known

free

[noun])
1. зная, познавам, запознат
translate
съм
english
с, осведомен съм

german

върху,

italian

разбирам
spanish
от; to

greek

~

russian

by
french
name (sight)

Bulgarian

зная по име
Bulgaria Flats
(вид);
House
to
Houses Appartments
~
Real Estate
what’s what
Property Bulgaria
зная, в

House

течение

Houses

съм, посветен съм; to

properties

be

property

~n as
free
(to
online
be)

dictionary

известен съм
translate
като; as far

deutsch

as
german
I ~, for all

greek

I

russian

~
доколкото
websters
зная;
Bulgarian
had I

Property

~n

Bulgaria Flats

да
House
(ако) знаех;
Real Estate
how

Bulgarian Properties

do

Property Bulgaria

I
Flats
~?
отде да зная?
Real Estate
to
get
properties
(come) to
eurodict
~
запознавам се
dictionary
с,

download

опознавам; научавам
english
се; to let
german
s.o. ~

spanish

съобщавам,

turkish

известявам някому,

russian

уведомявам (of);
2.

websters

зная
Bulgarian
от
Properties
опит, зная какво
House
е;

Houses Appartments

to

Real Estate

~ misery
Property Bulgaria
зная

Flats

какво

House

е
Houses
мизерия; I have
~n it
property
(to) happen
това
online
е

dictionary

нещо,

download

което съм виждал да

deutsch

става;
3. познавам,

italian

разпознавам,

spanish

различавам;

turkish

to ~

russian

by
познавам по;
Bulgarian
to ~ good
Bulgaria Flats
from
House
evil
различавам доброто
Bulgarian Properties
от
Property Bulgaria
злото;
Flats
he
House
~s
Houses
a good
Real Estate
thing

when

properties

he sees it
free
той разбира от хубаво;
4. зная, умея,

bulgarian

мога;

deutsch

to
german
~ how
spanish
to read

greek

зная да

french

чета;

websters

all one

Properties

~s
Property
докъдето може, с всички сили; he

Property Bulgaria

doesn’t ~ A from B
той

е

properties

кръгла нула
eurodict
(пълен

free

глупак);
5. посещавам, спохождам, навестявам;
translate
имам
english
работа; they live next
italian
door
spanish
but

turkish

we don’t ~ them
те
Bulgarian
са ни

Property

съседи,
Bulgaria Flats
но

House

не
Houses Appartments
общуваме
Real Estate
с тях;

Property Bulgaria

he is
House
not a
Appartments
man
Real Estate
to

~
properties
не е

eurodict

човек,
free
с когото да имаш работа;
english
не е

deutsch

цвете за

italian

мирисане;
6.

spanish

ост. познавам; имам
russian
полови сношения с; •

Properties

not to ~
House
whether
Houses Appartments
one is coming

Property Bulgaria

or going
объркан

Houses

съм; to
Real Estate
~ s.th. backwards (inside out)

free

познавам

online

нещо като дланта си (перфектно);
bulgarian
to ~ how many beans

turkish

make five (black from white,

Bulgarian

a

Properties

hawk
Property
from a handsaw,
Houses Appartments
chalk from

Bulgarian Properties

cheese,

Property Bulgaria

o.’s

Flats

way

House

about,

Houses

what’s
Appartments
what)
Real Estate
разбирам и
properties
аз
property
от
eurodict
нещо,
free
и
online
аз поназнайвам,
download
не
translate
съм съвсем
bulgarian
загубен;
deutsch
that’s all you ~!
turkish
ирон.

greek

много
russian
(ги) разбираш ти! I ~

Property

better (than that)
зная,
Real Estate
че не е така, не
Houses
съм
Appartments
толкова глупав; разправяй ги

property

другиму;

eurodict

to ~ better

dictionary

than to...
не

english

съм толкова

deutsch

глупав, че да...; to
turkish
~ o.’s onions
зная

websters

си

Bulgarian

(разбирам
Properties
си

Property

от) работата; to ~ o.’s

Bulgarian Properties

own

Property Bulgaria

mind
зная

House

какво искам; имам
Real Estate
твърдо

мнение; to ~

eurodict

the
free
time

online

of day (a thing

english

or two)
зная къде
italian
зимуват раците; to ~
russian
what

french

one is

Bulgarian

about
зная какво правя
House
(искам),
Houses Appartments
действам

Real Estate

разумно;

Bulgarian Properties

before

Property Bulgaria

you ~ where you

Appartments

are

Real Estate

веднага,

докато
properties
разбереш

property

какво става,

free

докато

online

се усетиш; God (goodness, Lord,

bulgarian

the Lord) ~s!
italian
кой

spanish

знае! Бог знае!

russian

well, I don’t ~! я
Property
виж
Bulgaria Flats
ти! какво нещо! (възклицание,

Bulgarian Properties

изразяващо учудване
);

Flats

what do

Houses

you

Appartments

~ (about
that)?
properties
разг. какво ще кажеш за това? представяш

translate

ли си?

bulgarian

not if I

italian

~ it
!
turkish
за нищо
russian
на света! not to

Properties

~

Property

one
Bulgaria Flats
is born
Houses Appartments
разг.

Real Estate

широко ми е
Flats
около

House

врата, всичко

Appartments

ми е

на

properties

тепсия;

property

to

eurodict

be
free
in the

dictionary

~
разг. осведомен

english

съм, запознат съм, в

italian

течение съм на, разполагам с поверителна
websters
информация;

Properties

Bulgaria Flats
Купить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.
Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.
English Bulgarian Dictionary

CD versions for WIN XP

Недвижимость в Болгарии

Любителей активного отдыха приветствуют горнолыжные курорты Болгарии. Выбор недвижимость в Болгарии огромен: начиная от небольших домиков в деревнях и дачных поселков до элитных апартаментов в курортных комплексах на побережье или в горах, а также и большое разнообразие коммерческой недвижимости в Болгарии.

Random word:deviant

I. adj отклоняващ се от нормата, излизащ извън границите на приетото;

II. n ексцентрик; човек с неприемливо поведение (особ. в секса).

top