kbd <-> online dictionaryHelphelp
harbour
harbour-dues
harbour-master
harbour-seal
harbour-station
harbourage
hard
hard cash
hard cheese
hard disk
hard hat
hard labour
hard landing
hard left
hard line
hard lines
hard neck
hard right
hard science
hard sell
hard shoulder
hard stuff
hard tack
hard-baked
hard-bitten


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Word of the day:guardee
n разг. гвардеец.

NEW!!!Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!


hard [ha:d]

I. adj
1.

property
твърд,
eurodict
корав; to become
dictionary
(get) ~
втвърдявам

english

се; ~
deutsch
as

german

a

italian

brick (as

turkish

iron)
greek
твърд (корав)
french
като камък

Bulgarian

(стомана);

Properties

~
Property
tissues
мед. втвърдени

Houses Appartments

(склерозирани)
Real Estate
тъкани; ~
Property Bulgaria
food
Flats
зоб;
House
груба,
Houses
мъчносмилаема
Appartments
храна; a ~ nut

property

to

eurodict

crack
free
прен.

online

костелив орех, трудна задача;
2.

english

здрав, як,
deutsch
калèн (за

italian

човек
);

spanish

~ as
greek
nails
здрав

french

като
websters
камък;
3. тежък,

Properties

силен (за удар
House
и

Houses Appartments

пр.
);
Real Estate
труден,
Bulgarian Properties
тежък,

Property Bulgaria

мъчен, усилен
House
(за работа, времена и

пр.
); тежък, суров;
eurodict
студен;
free
труден, неотстъпчив (за характер);

translate

to be ~ to
german
please
italian
мъчно е

turkish

да ми се
french
угоди; to play
Properties
~
Property
to

Bulgaria Flats

get

House

правя
Houses Appartments
се на недостъпен; to

Flats

be ~
Houses
of seeing
слабо виждам,
properties
недовиждам; this book

free

is ~

dictionary

reading

download

тази
translate
книга трудно

bulgarian

се чете

german

italian

тежка);

spanish

to try o.’s ~est правя
websters
всичко възможно, полагам

Property

най-големи
Bulgaria Flats
(всички) усилия;

Houses Appartments

a

Real Estate

~ case
Property Bulgaria
тежък

Flats

случай

House

(и прен.);
Appartments
закоравял престъпник; to
properties
learn
property
s.th.
eurodict
the
free
~ way
научавам нещо без чужда помощ;

deutsch

научавам на
italian
свой

spanish

гръб;
4. усърден,
greek
упорит,

russian

акуратен,

french

неуморен
websters
(за работник);
5. суров, строг; корав, безмилостен,
Houses Appartments
безжалостен, неумолим, жесток; нечувствителен;
Flats
these last
Houses
four

Appartments

years have been ~
property
on them
последните

online

четири години
download
бяха трудни
english
за тях;
german
he/she

italian

is
spanish
as ~

greek

as
russian
flint
сърцето му/ѝ е
Properties
от камък;

Bulgaria Flats

непреклонен (неотстъпчив)

Houses Appartments

е;

Real Estate

to be ~ on s.o. строг (безмилостен,

Real Estate

взискателен)
съм към
property
някого;
eurodict
съдя някого много

dictionary

строго;
download
no ~ feelings
bulgarian
без
deutsch
лоши чувства;

italian

to be ~
greek
on
russian
o.’s clothes
бързо износвам
Properties
дрехите

Property

си;
Bulgaria Flats
a ~ fact жесток (груб, брутален) факт,
House
неоспорим
Houses
факт; a

Real Estate

~ fate
жестока

property

съдба; to
free
have ~ luck
нямам
translate
късмет, не ми
deutsch
върви; ~
italian
luck (lines)!
sl

greek

~

russian

cheese
french
жалко! нямаш (нямаме) късмет! a ~
House
look (expression)
студен

Bulgarian Properties

(суров)

Property Bulgaria

поглед
Flats
(изражение); ~ and fast строг, неотменен (за правило);
eurodict
строг (за разлика, дисциплина); мор.

translate

изхвърлен
english
на

bulgarian

брега;
6.
deutsch
суров (за климат,
spanish
сезон
turkish
и пр.
);
7. твърд,

french

варовит
websters
(за

Bulgarian

вода
);
8. ярък,

Property

крещящ
Bulgaria Flats
(за

House

цвят
);

Houses Appartments

рязък,

Real Estate

остър, груб

Property Bulgaria

(за звук);
9. силен, спиртен (за
Real Estate
питие
);
10.

ез., разг.

property

твърд;
eurodict
беззвучен;
11. висок (за
dictionary
цена
);

download

стабилен,
translate
здрав, твърд

bulgarian

(за

deutsch

валута
);
12.
german
закален (за
spanish
метал
);
13.
turkish
варовит

greek

(за

russian

вода
);
14.

french

твърд, проникващ (за радиация);
15.
Property
мъчнотопим

Bulgaria Flats

(за стъкло);
Houses Appartments

II. adv
1. твърдо, кораво;

Flats

it froze ~ last night

снощи имаше
property
голям

eurodict

мраз, снощи

online

земята съвсем
download
замръзна;
2.
translate
силно
english
енергично, с все сила, усилено;

spanish

to pull (row)
russian
~
тегля
websters
(греба)
Bulgarian
силно; to be ~ at work работя усилено;
Property Bulgaria
to

Flats

be ~

Houses

at it
Real Estate
разг. работя

properties

здравата;
3.
property
мъчно, трудно,

free

тежко; болезнено, с мъка,

translate

мъчително;

english

it

bulgarian

is
deutsch
(comes, bears) ~ on him/her
тежко е

french

за него/нея; това
Properties
е

Property

голям
Bulgaria Flats
удар за него/нея;

Real Estate

to be ~
Flats
pressed
House
(pushed,
Houses
put

Appartments

to it)
в
properties
трудно (тежко) положение съм;
online
to be ~
translate
up

english

(for money)
нямам пари,
italian
закъсал

spanish

съм за пари; to
french
be ~

Bulgarian

up

Properties

for an excuse
не мога да
Bulgarian Properties
намеря извинение;
Flats
to
House
be ~

Appartments

up

Real Estate

for

s.th. to

property

do

eurodict

не знам

online

(чудя се) какво
translate
да
english
правя, не

deutsch

мога

german

да си

spanish

намеря работа;

greek

to
russian
be
french
~ up
Bulgarian
against it,

Property

to
Bulgaria Flats
have it

Houses Appartments

~
Real Estate
разг.
Bulgarian Properties
в тежко

Flats

положение съм; hard-got
Appartments
fortune
състояние, спечелено с

property

мъка;
4. много, без мярка;
dictionary
to drink
translate
~
english
много
bulgarian
пия,
deutsch
пиянствам;

german

to
italian
swear
spanish
~
ругая
greek
грубо;
5. наблизо, по петите,
Bulgarian
непосредствено; to
Property
run s.o. ~, to

Real Estate

be ~
Property Bulgaria
upon s.o.
по

Houses

петите съм на

някого; to follow ~
free
(up)on, (after,
dictionary
behind)
идвам непосредствено след, следвам
deutsch
непосредствено; to be

spanish

~

turkish

upon forty
наближавам

french

четирийсетте; it

Bulgarian

is ~ on 6

House

почти 6 часа е;

III.

Flats

n
1.
House
провинц. твърд бряг, подходящ за
properties
слизане

property

от кораб;
2. разг.
online
каторжна работа
download
(и ~ labour);
3.

bulgarian

пресован тютюн (за

italian

дъвчене
);
4. pl отпадъци (при

russian

обработка на лен

Bulgarian

и пр.
).
Bulgaria Flats


[´ha:d¸spʌn]
-spun

Houses Appartments

adj
Real Estate
твърдо (стегнато)
Property Bulgaria
изпредена
Flats
(за
House
прежда
).Купить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.
Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.
English Bulgarian Dictionary

CD versions for WIN XP

Недвижимость в Болгарии

Любителей активного отдыха приветствуют горнолыжные курорты Болгарии. Выбор недвижимость в Болгарии огромен: начиная от небольших домиков в деревнях и дачных поселков до элитных апартаментов в курортных комплексах на побережье или в горах, а также и большое разнообразие коммерческой недвижимости в Болгарии.

Random word:muskellunge
n голяма речна риба в Северна Америка Esox masquinougy.
top