kbd <-> online dictionaryHelphelp
doublet
doubleton
doubling
doubloon
doublure
doubly
doubt
doubtable
doubter
doubtful
doubtfulness
doubting
doubtless
doubtlessly
douce
douceur
douche
dough
dough-boy
doughfaced
doughiness
doughnut
doughtiness
doughty
doughy


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Word of the day:order

I. n
1. ред, редица; порядък; последователност; ~ of business, ~ of the day дневен ред; ~! ~! моля ред! пазете тишина! breach of ~ нарушение на регламента (реда); point of ~ процедурен въпрос (който се отнася до работата на дадено събрание); to rise to a point of ~ вземам думата по процедурен въпрос; sessional ~ правило, валидно само за дадена сесия; to call to ~ призовавам към ред; ам. откривам (събранието, заседанието); to reduce to ~ усмирявам (деца); social ~ обществен строй; the old ~ of things старият строй; apple-pie ~ прен. идеален (абсолютен) ред;
2. изправност, ред, порядък; out of ~ 1) повреден, неизправен; 2) не в ред, в безпорядък; 3) в нарушение на процедурните правила; in running (working) ~ в изправност; готов за пускане в действие;
3. заповед, нареждане, предписание; ~ of the day воен. заповед по частта; under the ~s of под командването (разпореждането) на; O. in Council кралски указ, издаден по препоръка на тайния съвет, който не се нуждае от санкцията на парламента; to be under ~s воен. имам заповед; give ~s разпореждам се, командвам; to take ~s from подчинявам се на, на заповедите съм на, изпълнявам заповедите на; cheque to a person’s ~ чек на заповедта на някого; to get o.’s marching ~s натирват ме, изпъден съм, показват ми пътя (вратата);
4. поръчка; made to ~ (направен) по поръчка; on ~ поръчан (но още недоставен); short ~ ам. аламинут; in short ~ ам. бързо, на бърза ръка; веднага; large (tall) ~ разг. трудна задача (работа); “дебела работа”; pilot ~ експериментална партида; it is the ~ of the day прен. модерно е; to place an ~ with поръчвам на, правя поръчка на;
5. духовен сан; to take holy ~s бивам ръкоположен, приемам духовен сан; to be in ~s духовно лице съм; to confer ~s on ръкополагам, посвещавам в духовен сан;
6. ранг, класа; съсловие; of the first ~ първокласен, първоразреден;
7. воен. строй; close ~ сгъстен строй; extended ~ разпръснат (разсипан) строй; боен ред; marching ~ 1) походен ред (строй); 2) походна униформа; parade ~ 1) параден строй; 2) парадна униформа;
8. род, сорт, вид, порядък;
9. зоол., бот. подклас; разред;
10. отличие, орден;
11. архит. ред, стил; classic ~s класическите (гръцки и римски) стилове;
12. орден (рицарски, религиозен);
13. запис; ордер; postal (money) ~ пощенски запис (превод);
14. разрешение; пропуск;
15. мат. степен; порядък; ред; • in ~ that (to) за да; in ~ ам. възможно, вероятно;

II. v
1. заповядвам на, нареждам на, заръчвам на, давам заповед на; to ~ about разкарвам, разтакавам; to ~ in (out) заповядвам да влезе (излезе); to be ~ed abroad имам заповед да замина за странство;
2. поръчвам, правя поръчка за;
3. предписвам, определям (лекарство и под.);
4. поставям в ред, нареждам, редя, подреждам; • ~ arms! воен. пушки долу!

NEW!!!Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!


doubt [daut]
err
Thank you for reporting! We really appreciate your help! We will contact you only if we have any questions about your report!
e-mail:

Comment:


I.

properties

v
1. съмнявам се, несигурен съм

dictionary

(и

download

с

translate

of;

english

whether, it
);
2.

deutsch

нямам доверие,
italian
подозирам,
spanish
усъмнявам се в; не
french
вярвам;
3.

websters

ост. страхувам се, боя се;

II.

Houses Appartments

n съмнение; to
Property Bulgaria
be in

House

~(s)

Houses

двоумя се,

Real Estate

не знам какво да правя;

free

the result
dictionary
is

download

still

translate

in ~
резултатът е

german

все още

spanish

неизвестен (не се

russian

вижда,
french
не е ясен); when

Property

in
Bulgaria Flats
~ play trumps
когато се съмняваш, играй коз;
Houses
to have o.’s ~s съмнявам се; no ~
online
несъмнено,
dictionary
без

download

съмнение; вероятно;
english
по всяка вероятност; beyond (a)

spanish

~ (without ~)
russian
несъмнено, без съмнение;

Bulgarian

to make ~

Bulgaria Flats

съмнявам

House

се;

Houses Appartments

to make
Bulgarian Properties
no ~

Flats

уверявам
House
се;

Houses

проверявам;

Appartments

не

Real Estate

се
съмнявам; to

property

settle

eurodict

o.’s
free
~s
разсейвам

dictionary

(разпръсквам,
download
освобождавам
translate
се от) съмненията си;

german

italian
to give a

greek

person the

french

benefit of the

Properties

~
Property
оправдавам

Bulgaria Flats

по
House
липса

Houses Appartments

на доказателства.
Bulgarian Properties
Property Bulgaria

House
Купить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.
Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.
English Bulgarian Dictionary

CD versions for WIN XP

Недвижимость в Болгарии

Любителей активного отдыха приветствуют горнолыжные курорты Болгарии. Выбор недвижимость в Болгарии огромен: начиная от небольших домиков в деревнях и дачных поселков до элитных апартаментов в курортных комплексах на побережье или в горах, а также и большое разнообразие коммерческой недвижимости в Болгарии.

Random word:haven’t
съкр., разг. = have not.
top